Kantoorruimte in een monument

Gelukkig beschikt Utrecht over vele mooie monumentale panden, het is een echt prachtige stad. Kantooruimte is er ook wel in te vinden. Toch is de Hof van Chartreuse ook hierin uniek.
Dit komt door de opzet van de Hof. Er zijn 6 monumentale panden van 1300 tot heden, die alle 6 met elkaar te maken hebben. Daarbij is de Hof ook een tuin; 5000m2 groen is zo ingericht dat het een supermarkt voor dieren is.

Deze site bevat verschillende onderdelen, verweven in het mooie patroon dat het Hof van Chartreuse is.  Werken, wonen, architectuur en natuur zijn verenigd in deze enclave even ten noorden van het centrum van Utrecht. De tuinen en de gebouwen van het voormalig Kartuizer klooster vormen een harmonische eenheid.

Monumentale architectuur

In de 14e eeuw werd hier een groot Kartuizerklooster gebouwd met monniken die landerijen onderhielden en de Vecht van loop wijzigden. De kartuizers waren geen arme orde, daar genieten we allemaal nog van.
Het poortgebouw uit 1392 is daar nog een overgebleven. dat is echt een blikvanger. Op deze overgang van klooster naar gewone wereld woonde hier de thesaurier, die de financiële en andere wereldlijke zaken voor het klooster regelde Het is een uniek gebouw, wellicht het enige, niet religieuze, gebouw dat uit de 14e eeuw nog onveranderd is gebleven. (nou ja.. uitgezonderd de vloerverwarming en de goede isolatie, want daar deden de monniken niet aan.)
Op deze site staat nog een hele pagina over de bouwhistorie van dit gebouwtje, wat nu kantoorruimte is.

Daarnaast staan er nog 5 panden, allen monumentaal, van verschillende leeftijd, rond een nieuw gecreëerde Hof. Deze panden zijn allemaal zeer verschillend.  De monumentale Hofstede is deels uit de 15e eeuw; het gastenverblijf van het Kartuizerklooster. Dit deel heeft de beeldenstorm overleefd en is verbouwd tot boerderij. Het heeft een prachtige pronkgevel uit de 17e eeuw en trapgevels uit de 16e. In het huidige voorhuis zitten 4 bedrijven in totaal verschillende ruimtes.

Het achterhuis is een gigantische stal geweest, ooit verbouwd tot kleuterschool. Ook dit is verbouwd tot kantoorruimte.

Achter het poortgebouw en de boerderij, aan de overzijde van de oude afscheidingsgracht, liggen 2 moderne gebouwen, die zo zijn ontworpen dat ze qua 'taalgebruik' bij de historische panden passen. In al deze panden zijn kantoorruimtes gemaakt; iedere kantoorruimte heeft zijn eigen sfeer en ontwerp.

Het hele complex is een Rijksmonument.

Historisch maar helemaal in orde

Nu willen oude panden nog wel eens onaangenaam tochten in de winter. Dit hele complex is door mijzelf, een architect met hoge normen, gebouwd en gerestaureerd. Alle panden zijn de afgelopen jaren volledig gerestaureerd, verbouwd, verbeterd, geïsoleerd en geschikt gemaakt als kantoor met de daarbij behorende infrastructuur.

Het hele proces duurde zo'n 25 jaar, maar het raakt natuurlijk nooit echt klaar. Ieder jaar wordt wel weer een deel verbeterd of veranderd.

Qua isolatie zou het wel eens het best geïsoleerde pand van Utrecht kunnen zijn.


Naast isolatie van de warmte is er veel aandacht geweest voor het geluid. Het pand staat naast een doorgaande weg. Dit is heel fijn voor de bereikbaarheid, maar je wilt er binnen niets van merken.
De monumentale ramen hebben hardglazen voorzetramen gekregen; dat zorgt voor een extreem goede geluidsisolatie. De zwaar geïsoleerde kap is los opgehangen aan de buitenkap, zoals dat ook gebeurd in geluidsstudio’s.

Hertstel van de Hof

Belangrijk bij het hele complex zijn de 5000m2 tuinen. Deze zijn zeer bijzonder ecologisch aangelegd, het lijkt of de panden altijd om deze Hof heen gestaan hebben. Dit is echter een nieuwe situatie. In werkelijkheid lagen de gronden van het klooster aan de ‘voorzijde’(toen achterzijde) van het poortgebouw.

De gemeente Utrecht wilde de huidige panden begin 1900 slopen; toen dat niet doorging legde zij toch de rotonde dichtbij de hofstede, waardoor de panden zonder verbinding met de grond leken te staan. Door steeds een stukje grond bij te kopen is nu een prachtig stuk natuur aan de “achterzijde’ van het complex ontstaan.

Ontwerp en uitvoering

Het nieuwe stedenbouwkundige ontwerp, de restauratie van de historische panden, de nieuwbouw -die de enclave weer compleet maakte- en de opzet en indeling van de tuinen is ontworpen en uitgevoerd door Anke Colijn.

 

sfeerbeeld sfeerbeeld sfeerbeeld sfeerbeeld sfeerbeeld