Vrijwilligers

Meewerken in een rescue place voor dieren.

De TV programma's in 2011 op Max, 16 maart, en bij de Vroege vogels 7 juni, had tot gevolg dat er diverse mensen vroegen waarneer er dagen zouden zijn om mee te werken in de tuin. Dit kan, wilt u dan contact met me opnemen? Zo is het mogelijk om te leren zo'n tuin voor dieren op te zetten en te beheren. Mensen kunnen dikwijls planten mee naar huis nemen. 

De afgelopen jaren hebben we een actief gropeje vrijwilligers gerhad, het was gezellig om met elkaar te werken, te praten en koffie te drinken.

Een tuin vol vogels;

De 5000 m² tuinen van het hof van Chartreuse zijn de enige tuinen waar het verband tussen planten en dieren centraal staat. Het is een supermarket voor dieren, met Anke Colijn en de planten als vakkenvullers. Middels de inrichting en uitleg kunt u zien hoe een aantrekkelijke tuin eruit ziet die als buurtsuper gebruikt wordt door tal van dieren.

In het poortgebouw is een bibliotheek met boeken die de geschiedenis laten zien van de boeiende ontwikkeling in de kunt van het tekenen van dieren en planten

De enclave Hof van Cartreuse is een boeiend gebied. Te zien is ook het evenwicht tussen praktisch nut, kunst, esthetica en architectuur.  De tuin, het poortgebouw, de voedselwaardelijsten, de bibliotheek en de zes panden ( 14, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e en 20e eeuw)geven verschillende onderdelen weer.

Het middeleeuwse poortgebouw is tijdens de open tuindagen geopend voor bezoekers. Het gebouwtje is uniek in zijn opzet, ouderdom en bijzondere interieurs.

 • Het is boeiend om te zien hoe de historie het handvat is geweest om een architectuur- en natuurgebiedje te creëren wat stand heeft gehouden tegen de oprukkende stad, midden in een herstructureringsgebied.
 • Het is geen formele tuin. Hij bestaat uit heel veel puzzelstukjes. Ieder puzzelstukje combineert weer met andere en reageert op de 6 panden die op de Hof staan. Ieder deel kent een heel intieme, eigen sfeer.
 • Het is geen ‘gewone’ tuin of gewone heemtuin. Er staan planten bij elkaar zoals het niet vaak voorkomt. Fruitbomen staan in bloembedden. Inheemse planten worden gecombineerd met botanische planten uit soortgelijke klimaatzones als Nederland.
 • In het ontwerp is rekening gehouden met de natuurlijke verwildering van de planten
 • De tuin is zeer soortenrijk, er zijn tussen de 200 en 300 soorten planten.
 • De keuze van de planten is niet gebeurd uit een esthetisch oogpunt, maar uit een praktische. Een plant komt alleen deze tuin in als ze waarde heeft voor de voedselketen en krijgt dan de plek die nodig is, bijvoorbeeld zon of schaduw, arme of rijke grond etc. Toch is de tuin bijzonder mooi.
 • In de tuin staan/liggen enkele elementen die bijdragen aan het dierenleven; als vluchtplek of fourageerplek. Een lange muur met kleine gaten voor bijen en grotere voor amfibieën. Een stapel stenen, of hout. Een takkenril van 50 meter lang. Begroeide muren of bomen met ieder jaar 6/8 nesten.
 • We laten altijd de uitgebloeide stengels staan. Dat levert een overwinteringplek op voor insecten en larven. In de zomer steunen ze de nieuwe planten. Dode planten spelen een rol in het ontwerp.
 • De 69 pagina’s grote studie over de voedselwaarde van planten is in te zien en te koop (zie bij voedselwaarde).
 • Ook zijn er teksten hoe een dergelijke tuin te maken. Of tabellen welke vogel wat eet en waar hij nestelt, zodat u specifieke maatregelingen kunt nemen als u bepaalde vogels naar uw tuin wilt lokken.
 • U kunt de bibliotheek inzien van ca 260 boeken. Er is een verzameling van boeken die dieren of plantentekeningen bevatten. De basis van de collectie is dat de uitgever een ‘determinatieboek’ wilde uitgeven, maar dat de tekenaars boven zichzelf en dat doel uitstegen, is waardoor het ook kunstboeken zijn.
 • Tenslotte is er kunst te koop. Glas, schilderijen en naaldkunst worden op de open tuindagen tentoongesteld.
sfeerbeeld sfeerbeeld sfeerbeeld sfeerbeeld sfeerbeeld